KAHEKÕNE – suhete ja tunnete kaardid

Koos tegutsemiseks ja headeks suheteks on oluline märgata oma tundeid ning neid juhtida, samuti panna tähele ja mõista teise tundeid. Selle vastandiks on tunnetest juhitud käitumine, mis suunab meie valikuid

Küsi abi lähedaselt või kolleegilt. Väljenda selgelt, milles abi vajad

Et olla õnnelik ja terve ning elada oma väärtustega kooskõlas, on abiks tervislikud harjumused. Nende omandamine võib olla teinekord paras väljakutse, kus suureks abiks teised inimesed.