Mängud

Mängud loovad gruppe ja kogukondi, aitavad avastada uusi ressursse, uurida teadmatust, olla loovad ja spontaansed. Mängides ületame iseennast, äratame võimeid, et olla enesekindlamad oma valikutes, teha kohaseid otsustusi rutiinides ja uutes olukordades. Mäng valmistab meid ette erinevateks ruumideks, milles oleme oma tähendusi otsimas.

Me usaldame mõtteid, meis kerkinud ideed innustavad edasi tegutsema. Ühiste eesmärkide elluviimisel vajame piisavalt energiat, et kuuluda gruppi ja hoida suhteid grupis. Eluliselt tähtis on olla tähelepanukeskmes ja jagada tähelepanu teistega. Läheduse hoidmiseks vajame vahelduvaid tegevusi teineteise inspireerimiseks grupis.


Kaardid

Kaia-kaardid-2

KAHEKÕNE – suhete ja tunnete kaardid

Koos tegutsemiseks ja headeks suheteks on oluline märgata oma tundeid ning neid juhtida, samuti panna tähele ja mõista teise tundeid. Selle vastandiks on tunnetest juhitud käitumine, mis suunab meie valikuid ja kahjustab suhteid. Õnneks on suhete ja tunnetega seotud oskusi võimalik õppida igas vanuses. Tunnete juhtimist saab alustada nende märkamisest, nimetamisest ja jagamisest.

Kaardid võimaldavad ennast tutvustada, väljendada oma tundeid ja vajadusi, häälestuda uuele teemale, jagada oma lugusid, reflekteerida kogemust, arendada teiste kogemuse mõistmise abil empaatiat, analüüsida keerulisi olukordi, uurida oma tundeid seoses pingutust nõudva ülesandega, seada eesmärke ja plaanida tegevusi. Kaartide kasutamiseks on lõputult võimalusi.

Kaardid sobivad kasutamiseks õpetajatele, koolitajatele, superviisoritele, coach`idele ja nõustajatele. Samuti võib neid kasutada mängulisel viisil enda ja teiste tunnete märkamiseks ja suhtlusolukordade mõistmiseks pere, sõprade ja kolleegidega.

  • Kaardipakk sisaldab 50 tundekaarti, tundesõnu ja ideid kaartide kasutamiseks.
  • Kaartide abil on võimalik moodustada 2-5-liikmelisi gruppe.

Videod