Kasvuruum- aeg ja koht kohtumisteks enda ja teistega

Kasvamiseks ja arenemiseks on vaja aega, ruumi ning teist inimest. Pakume seda nii noortele kui täiskasvanutele koolituste ning supervisioonide -nõustamiste kaudu. Eesmärk on toetada enda annete avastamist, heaks eluks oluliste oskuste omandamist ning liikumist unistuste poole.

Nõustamised

Pakume nõustamist lastele ja noortele, kes vajavad abi paremaks koostoimiseks eakaaslaste ja täiskasvanutega. Nõustamises kasutame tegevuslikke meetodeid – praktilised harjutused, mängud ja draama.

Täiskasvanutele pakume nii individuaalset kui grupisupervisiooni ja coachingut. Supervisioon ja coaching on olulised tegevused nii inimeste kui organisatsioonide professionaalse toimimise ja arengu toetamiseks.

Koolitused

Koolitusvaldkonnad on põhiliselt seotud koostöö ja koosõppimisega (mentorlus ja õppimist toetavad meetodid) ning koostööks vajalike oskuste õppega (enesejuhtimine ja kohalolu ning teiste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpe, emotsionaalne paindlikkus, kohalolu). Koolitused on praktilised ja kogemuslikud ning tuginevad tõenduspõhistele lähenemistele.

Anna julgesti teada anda enda või oma organisatsiooni vajadustest ning kindlasti leiame just teile sobiva võimaluse ja formaadi.

Mängud

Mängud loovad gruppe ja kogukondi, aitavad avastada uusi ressursse, uurida teadmatust, olla loovad ja spontaansed.

Mängides ületame iseennast, äratame võimeid, et olla enesekindlamad oma valikutes, teha kohaseid otsustusi rutiinides ja uutes olukordades. Mäng valmistab meid ette erinevateks ruumideks, milles oleme oma tähendusi otsimas.

Kaardid

Kaia-kaardid-2

KAHEKÕNE – suhete ja tunnete kaardid

Kaardid võimaldavad ennast tutvustada, väljendada oma tundeid ja vajadusi, häälestuda uuele teemale, jagada oma lugusid, reflekteerida kogemust, arendada teiste kogemuse mõistmise abil empaatiat, analüüsida keerulisi olukordi, uurida oma tundeid seoses pingutust nõudva ülesandega, seada eesmärke ja plaanida tegevusi. Kaartide kasutamiseks on lõputult võimalusi.

Inimesed

Kaia Lainola

Minu nimi on Kaia Lainola.
Olen õppija ja õppimise toetaja.

Ruslan Lainola

Minu nimi on Ruslan Lainola.
Olen eripedagoog, draamaõpetaja ja hingehoidja. Sihtgrupid, kellega töötan on lapsed, noored ja nende perekonnad.