Küsi abi lähedaselt või kolleegilt. Väljenda selgelt, milles abi vajad

Et olla õnnelik ja terve ning elada oma väärtustega kooskõlas, on abiks tervislikud harjumused. Nende omandamine võib olla teinekord paras väljakutse, kus suureks abiks teised inimesed.