Nõustamised

Pakume nõustamist lastele ja noortele, kes vajavad abi paremaks koostoimiseks eakaaslaste ja täiskasvanutega. Nõustamises kasutame tegevuslikke meetodeid – praktilised harjutused, mängud ja draama.

Täiskasvanutele pakume nii individuaalset kui grupisupervisiooni ja coachingut. Supervisioon ja coaching on olulised tegevused nii inimeste kui organisatsioonide professionaalse toimimise ja arengu toetamiseks. Mõlema eesmärgiks on jõustamine soovitud sihtide poole liikumiseks ning läbipõlemise ennetamine. Sestap on supervisioon ja coaching väga olulised just pingelistes ning suurt emotsionaalset väljakutset pakkuvates ametites.

Mumm-oranz
Supervisoon ja coaching

Supervisioon ja coaching on olulised tegevused nii inimeste kui organisatsioonide professionaalse toimimise ja arengu toetamiseks. Kenade eesti keelsete sõnade puudumine võib vahel takistada nende tegevuste tähenduslikkuse mõistmist.

Traditsiooniliselt on supervisiooni mõiste enam kasutusel hariduse-, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas ning coaching äris ja ettevõtlusmaailmas. Ometi on mõlemal väga suur ühisosa. Mõlema eesmärgiks on jõustamine soovitud sihtide poole liikumiseks ning läbipõlemise ennetamine. Sestap on supervisioon ja coaching väga olulised just pingelistes ning suurt emotsionaalset väljakutset pakkuvates ametites.

Eesti keelne sõna selleks toetavaks rolliks võiks olla kaasteeline. Supervisioon kui ülim nägemine on selles protsessis vaatenurga muutus, suurem pilk toimuvale, mis võimaldab näha uusi lahendusi olukordades, kuhu oleme kinni jäänud, avastada oma andeid ning unistusi ning leida viise nendeni liikumiseks. Kaasteeline (superviisor või coach) on ruumi hoidja, kes toetab teise eneseavastamist, sihtide seadmist, vastutuse võtmist ning eneseteadlikkust.

Kasvuruum pakub nii individuaalset kui grupisupervisiooni ja coachingut. Uuri lähemalt juhtidele mõeldud supervisiooni kohta „Julge juhi päevaspa“.

Kaasteeliseks ja kasvamise ruumi loojaks-hoidjaks on
Kaia Lainola.

Mumm-Lilla-1
Kohtumised

 • Kohtumised lapsega
 • Kohtumised noorega
 • Kohtumised ema-isaga

Kohtumiste teemadeks on raskused:

 1. Suhete loomisel eakaaslaste ja täiskasvanutega
 2. Eneseregulatsiooni ja -kontrolliga
 3. Kohanemise, püsivuse saavutamise ja tähelepanu hoidmisega
 4. Mängu algatamise ja jätkamisega, koosmängimisel
 5. Eneseväljendamisega

Ja keerukused:

 1. Tunnete tundmises ja väljendamises
 2. Muretsemises enese ja teiste pärast
 3. Kaotuses ja kaotamises
 4. Ebamugavuse talumises
 5. Usalduse saavutamisel
 6. Iseseisvuse saavutamisel
Mumm-Roheline
Imagoteraapia

Imago suhteteraapia looja dr. Harville Hendrix vastab levinud küsimusele, mida naised ja mehed ootavad oma paarisuhetest, nii: “ülekõige otsime me ühendust nende osadega iseendas, mida oleme allasurunud ja ühendust teise inimestega. Kui me ei ole oma suhtes õnnelikud, siis on sel ainult üks põhjus- katkenud ühendus. Kui inimesed ei koge ühendust, siis tunnevad nad üksildust ja isoleeritust”.

IMAGO suhteteraapia eesmärk on taastada teadlik ühendus teineteisega. Me oleme sündinud suhtest, me oleme saanud haavata suhtes ja me saame terveneda suhtes.

Imago suhteteraapia on mõeldud paaridele, kes:

 • Kogevad oma paarisuhtes keerukusi ning soovivad konfliktidest edasi liikuda.
 • On mõtelnud lahkuminekule, kuid otsivad väljapääsu, et jätkata uuel viisil.
 • On alles alustamas kooselu ja soovivad seda teha teadlikumalt.
 • Soovivad oma suhtesse veel suuremat sügavust ja lähedust.