Koolitused

Koolitusvaldkonnad on põhiliselt seotud koostöö ja koosõppimisega (mentorlus ja õppimist toetavad meetodid) ning koostööks vajalike oskuste õppega (enesejuhtimine ja kohalolu ning teiste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpe, emotsionaalne paindlikkus, kohalolu). Koolitused on praktilised ja kogemuslikud ning tuginevad tõenduspõhistele lähenemistele.

Mumm-oranz
Emotsionaalne paindlikkus

Kursuse läbinu:

 • Teab, kuidas jääda tõhusaks ja keskendunuks ka pingelisel ajal.
 • Oskab end maandada ja laadida stressirohketel päevadel.
 • Teab, mis on emotsionaalne paindlikkus, ning mõistab, mis seda mõjutab ning kuidas seda arendada.
 • Oskab märgata oma tundeid ja nendega seotud vajadusi ning vähendada tunnetest juhitud soovimatuid reageeringuid.

Käsitletavad teemad:

 • Emotsionaalse paindlikkuse mõiste ja selle mõõtmine. Emotsionaalse paindlikkuse tegurid.
 • Mõtteviisid ja uskumused ning nende mõju käitumisele.
 • Emotsionaalne paindlikkus ja kohaolu.
 • Suhted, emotsioonid ja vajadused.
 • Stress ja selle juhtimine.
 • Väärtused ja emotsionaalne paindlikkus. Väärtustav uurimine. Enesekaastunne.
Mumm-Punane
Kahekõne kaardid suhete ja
tunnete õppes

Praktilise ja kogemusliku kursuse läbinu:

 • Teab, mis on suhete ja tunnetega seotud oskused ja miks need on olulised.
 • Oskab toetada suhete ja tunnetega seotud oskuste õppimist.
 • Teab erinevaid KAHEKÕNE kaartide kasutusvõimalusi.
 • Oskab kasutada kaarte gruppide loomisel, õppimise toetamisel ning sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õppes.
Mumm-Lilla-1
Mäng sotsiaalses kontekstis

 • Mängu sotsiaalne sisu.
 • Laste mänguline (koos)tegevus.
 • Mängu ja sotsiaalsed rollid.
 • Sotsiaalse mängu kuus astet.
 • Mängud praktikas.
Mumm-Roheline
Psühhodraama meetod töös lastega

 • Enesetundmine, oma ja teiste tunnete vastuvõtmine.
 • Soovide ja vajaduste väljendamine.
 • Uudsetes olukordades kohaselt reageerimine.
 • Kommunikatiivsete oskuste kujundamine.
 • Iseseisvuse ja teadlikkuse suurendamine.
Mumm-oranz
Mängu loomise töötuba

 • Mängu struktuur, ülesanne ja eesmärk.
 • Mängu pedagoogiline ja teraapiline aspekt.
 • Mängu dramaatilised elemendid.
 • Mängu reeglid ja raskusastmed.
 • Mängulised improvisatsioonid.
 • Mängude kasutamine draama lavastamisel.
Mumm-Lilla-1
Kohtumised agressiivsusega – praktikum

 • Meetod agressiivse lapsega toimetulemiseks.
 • Harjutused ja mängud agressiivsete lastega.
 • Töö lastevanematega.
Mumm-Roheline
Kohtumised autismiga – praktikum

 • Meetod autistliku lapsega toimetulemiseks.
 • Harjutused ja mängud autistlike lastega.
 • Töö lastevanematega.
Mumm-Punane
Kohtumised hüperaktiivsusega – praktikum

 • Meetod hüperaktiivse lapsega toimetulemiseks.
 • Harjutused ja mängud hüperaktiivsete lastega.
 • Töö lastevanematega.
Mumm-oranz
Draama kui meetod hariduses ja sotsiaaltöös

Koolitus uurib draama kui meetodi vajadusi, eripära ja rakendamist hariduses ning sotsiatöö valdkonnas. Erinevate kutsealade arengud ja uuendused on toonud kaasa interdistsiplinaarsuse nõude humanitaarteaduste kontekstis. Koolituse teoreetiline raamistik keskendub tänapäevastele uuringutele, mis vaatlevad draamat ja haridust/sotsiaaltööd dialoogis neuroteadustega. Praktilisele tegevusele on lisatud didaktilised juhendid eesmärgi ja fookusega (empaatia, kuulamine, suhe, emotsioonide avastamine jt), soovitused läbiviimiseks konkreetses olukorras (klassis, kabinetis, grupis).

 1. Draamalabor humanitaarteaduste uurijana.
 2. Draamalabor – püsiv õpetajate ja sotsiaaltöötajate koolitaja.
  •  Töö empaatiga.
  • Platseebo.
  • Role playing.
  • Õpetaja/sotsiaaltöötaja lugu.
 3. Draamalabori tööriistad nõustaja/terapeudi rollis.
  • Suhe.
  • Mäng.
  • Keha ja liikumine.
  • Emotsioonide avastamine.
 4. Draamalabori eelised hariduse/sotsiaaltöö perspektiivis.
  • Draamateraapia.
  • Usaldus.
  • Kuulamine.
  • Identsus.