Inimesed

Kaia Lainola

+372 5660 2003
kaia@kasvuruum.ee


Minu nimi on Kaia Lainola. Olen õppija ja õppimise toetaja. Õppinud olen Tallinna Ülikoolis, kust magistrikraad Haridusteadustes andragoogika suunal ning Tartu Ülikoolis Psühholoogia doktoriõppes.

Superviisori ja Coachi sertifikaat (3 aastane väljaõpe, mis vastab ANSE standarditele) Moreno Instituudist. Täna õpin Tallinna Psühhodraama koolis lavastajaõppes. Koolitaja ja lepinguline õppejõud olen aastast 2001.

Tänased tegemised:
 • Kasvuruum OÜ: asutaja, juhatuse liige, koolitaja ja
  superviisor-coach.
 • Tallinna Ülikool- lepinguline õppejõud õpetajate sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste vallas, kutseaasta programmis mentorite koolitaja, haridusjuhtide ning õpetajate koolitaja.
 • MTÜ Vaikuseminutid: Teadliku õpetaja koolituse looja ja koolitaja, teadveloleku kursuse koolitaja.
Liikmelisus:
 • Eesti Supevisiooni ja Coachingu Ühing
 • MTÜ Vaikuseminutid
 • Eesti Imago Suhteteraapia MTÜ

Ruslan Lainola

+372 5689 2949
ruslan@kasvuruum.ee


Minu nimi on Ruslan Lainola. Olen eripedagoog, draamaõpetaja ja hingehoidja. Sihtgrupid, kellega töötan on lapsed, noored ja nende perekonnad. Viimased aastad olen tegelenud laste ja noorte nõustamisega, kes vajavad abi paremaks koostoimiseks eakaaslaste ja täiskasvanutega. Oma töös rakendan tegevuslikke meetodeid – praktilised harjutused, mängud ja draama.

Varasemate aastate kogemusest pean olulseks nimetada eripedagoogi tööd noortega vanglas, lastega psühhiaatriakliinikus, draama õpetamist õpilastele koolis, näitlemist ja draamaõpetaja tegevust Tartu Spontaansusteatris. Juhendan laste ja noorte psühhodraama gruppe koolides, teemadeks avastamine, tunded, suhted, loomine ja spontaansus. Tegutsen organisatsioonis MTÜ “Dr Kloun”.

Õppinud olen Tartu Ülikoolis, BA eripedagoogikas ning läbitud magistriõpingud. Täna õpin Usuteaduste Instituudis hingehoiu magistriõppes. Psühhodraama rakendaja ja grupijuhi väljaõpe lõpetatud Tartu Psühhodraama Instituudis.

Tänased tegemised:
 • Kasvuruum OÜ juhatuse liige, koolitaja ja
  draamaõpetaja
 • Papaver OÜ eripedagoog-nõustaja
 • Doktor Kloun MTÜ

Koostööpartnerid

Sirle Roots

Sirle Roots


Olen täiskasvanute koolitaja aastast 2010 ja superviisor-coach aastast 2018. MA Haridusteadustes, Andragoogikas olen omandanud Tallinna Ülikoolis ja BA turundus- ja müügi erialal Akadeemias Nord. Lõpetanud superviisori ja coachi väljaõppe Moreno Keskuses.

Minu käekirja koolitaja ja superviisorina loob NLP süsteemsus ja psühhodraama spontaansus. Minu väärtus koolitajana on enese arendamine ja koolitusteemade pidev täiendamine.

Edna Vahter


Olen aastaid tegelenud kunstiharidusega seonduvate teemadega. Kunstiõpetajana olen õpetanud nii kaheseid kui ka kuuekümneseid, nende hulgas on olnud eelkooli-, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasi ning täiskasvanuid. Aastate jooksul olen ise mitmesugustel viisidel kunsti loonud ja püüdnud leida uuenduslikke õppemeetodeid, mille abil mu õpilased kõige enam kogeksid ja õpiksid. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli kunsti- ja joonestusõpetajana ning omandanud MA ja PhD kasvatusteadustes Tallinna ülikoolis.

Olen autoriks mitmetele artiklitele ja raamatutele, täpsema info leiab www.etis.ee.