Mängulised õhtud koos perega

Kasvuruum Pikk 7, Kesklinn, Tallinn

  Alustame mängudega pereringis! Mängime mänge, mis aitavad: luua ja hoida suhteid peres, saavutada püsivus ja hoida tähelepanu, tunda tundeid ja neid väljendada, olla enesekindel ja iseseisev, rõõmustada ennast ja

Kahekõne – suhete ja tunnete kaartide kasutamise koolitus

Kasvuruum Pikk 7, Kesklinn, Tallinn

Lugude jutustamisest on viis, mille abil inimene organiseerib ja mõtestab ümbritsevat, teeb järeldusi, leiab käitumisele põhjus-tagajärg seoseid. Dialoogis inimene-jutustaja (storytelling human) loob ennast, et kinnitada oma identsust, mis on kooskõlas

Enesearengu grupp “Suhted minu elus”

Kasvuruum Pikk 7, Kesklinn, Tallinn

Inimesena oleme alati viisil või teisel suhetes ning just suhete kvaliteet mõjutab enim igapäevast heaolu.  Kas soovid uurida oma suhteid, mõista teisi ja olla mõistetud, vajad  muutusi suhtes enda või